Tasarımı Kaydet  Kapat

KURULUŞUMUZ; bünyesinde bulunan bilgi güvenliği yönetim sistemimizin sürekli gelişimini sağlamak için bilgi varlıklarını tanımlamayı ve bu varlıkların;

İŞ ETKİSİNİ: varlığı yerine koyma maliyeti, bilginin gizliliği, imaja olan etkisi, yasal ve hukuki yükümlülükler bakımından yaratacağı zararı gibi konuları ele alarak,

TEHDİT OLASILIĞINI: zayıflıkların çokluğu ve var olan kontrollerin bu zayıflıkları ne kadar kapatabildiği, saldırgan motivasyonu, bilginin rakipler için cazibesi, erişim kontrollerindeki açıklar ve bilginin bütünlüğüne ilişkin tehlikeleri ele alarak, Bilginin gizliliği, bütünlüğü ve erişilebilirliğine ilişkin riskleri belirlemeyi ve değerlendirmeyi, Kabul edilebilir risk seviyesinin üzerinde bulunan tüm varlıklar için gerekli kontrolleri uygulamayı, Bilgi güvenliği süreçlerinin performansını ölçmeyi, Bu verilerden hedefler üretmeyi, Zayıflıklarımızı ve tehditleri alt yapı, çalışma ortamı, donanım, yazılım ve eğitim yatırımlarıyla en aza indirgemeyi, İşimizin, müşterilerimizin ve yasal şartların gerektirdiği güvenlik şartlarını karşılamayı, 6698 kişisel verilerin korunması kanunu’ na uymayı,
 
TAAHHÜT EDERİZ.Belgelerimiz